Politika jakosti ESB ROZVADĚČE, a.s.

ESB Rozvaděče, a.s. byla do roku 2007 organizačně začleněna jako divize Rozváděče do společnosti Energetické strojírny Brno, a.s., které jsou společností s dlouholetou tradicí v energetice.

Společnost ESB, a.s. byla založena v roce 1952 jako opravárenská základna československé energetiky pro oblast vyhrazených elektrických zařízení (el. motorů, transformátorů, generátorů) výroby rozvaděčů, strojních náhradních dílů pro parní a vodní elektrárny a zajišťování externí montážní činnosti v elektrárnách a teplárnách.

ESB Rozvaděče, a.s. plynule navazuje na svoji dosavadní výrobní činnost.

Principy Politiky jakosti

Principy Politiky jakosti společnosti, ze kterých vychází a kterými se řídí, jsou:

Kvalita výrobků, rozsah a kvalita našich služeb poskytovaných zákazníkům, úroveň jednání s obchodními partnery je vizitkou ESB Rozvaděče, a.s.

Hlavním kriteriem naší práce je spokojenost zákazníků. Musíme upevňovat důvěru zákazníků v ESB Rozvaděče, a.s. nejen jako dodavatelé, ale i jako spolehlivý partner při řešení jejich problémů.

Požadavky zákazníků musí být uspokojeny dodávkami našich spolehlivých výrobků a služeb v potřebných termínech.

Každá dodávka by měla v místě určení vytvořit doporučení pro další obchod.

Dosažení těchto cílů bude určováno našimi zdroji, fungující vnitřní organizací, týmovou spoluprací a postojem každého zaměstnance ke kvalitě jasně zřetelným v jeho práci.

Systém jakosti je dokumentovaný souhrn činností, odpovědností a postupů pro řízení jakosti (příručka jakosti, směrnice), znamená nejen technickou kontrolu výrobků, ale i kontrolu všech činností a.s.

Zavedením systému jakosti můžeme našemu zákazníkovi prokázat, že jsme schopni kvalitně splnit jeho požadavky.

Kontrola stavu zaváděného systému se provádí formou interních auditů.

Uznáním a potvrzením vytvořeného systému managementu jakosti je certifikace systému managementu jakosti nezávislou certifikační organizací.

Kompletní a motivovaní pracovníci jsou nejlepší zárukou realizace politiky jakosti.

K tomu ESB Rozvaděče, a.s. využívá pohovory a hodnocení pracovníků, umožňuje zaměstnancům účast na různých odborných školeních a seminářích, jazykových kurzech, vytváří zaměstnancům dobré podmínky a zlepšuje pracovní prostředí.

V Brně dne 3. 11. 2010

Ing. Alois Kaňa
ředitel a.s.

Certifikáty

Systém řízení jakosti
Systém řízení jakosti (pdf, 410 kB)

ISO 9001

Český lodní a průmyslový registr

certifikace od 1998
Systém řízení životního prostředí
Systém řízení životního prostředí (pdf, 410 kB)

ISO 14001

Český lodní a průmyslový registr

certifikace od 2003
Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (pdf, 410 kB)

OHSAS 18001

Český lodní a průmyslový registr

certifikace od 2005
Oprávnění pro svařování
Oprávnění pro svařování (pdf, 750 kB)

EN ISO 3834-2

TDS Brno-SMS, s.r.o.

certifikace od 2006
Politika IMS
Politika IMS (pdf, 140 kB)

Všechny certifikáty ke stažení (pdf, 2 MB)