Ekologická

likvidace odpadních vod

Technologie ČOV

pro strojní zahušťování a odvodňování kalů

ČOV a odvodňování kalů

V naší společnosti ESB Rozvaděče, a. s., vyrábíme a dodáváme řadu výrobků pro komunální, průmyslové a zemědělské čistírny odpadních vod a úpravny pitné vody. Všechny tyto komponenty jsou vyráběny na zakázku a mohou být také dodávány včetně montáže.

Naši odborníci jsou stále v bezprostředním kontaktu s našimi zákazníky, což umožňuje nejen operativně a rychle reagovat na jejich požadavky, ale také si udržovat přehled o místních podmínkách jednotlivých provozů. Při realizaci dodávek pro čistírny odpadních vod je pro nás vždy důležité, aby samotná technologie a způsob jejího provozování co nejlépe vyhovovaly danému prostředí.

Základní rozsah nabízených technologií a služeb ČOV: