Flokulační stanice v blokovém uspořádání jsou dodávány jako komplexní zařízení pro dokonalé rozpouštění, homogenizaci a skladování (zrání roztoku) s automatickým řízením tohoto procesu. Používají se pro dávkování flokulačních činidel při zahušťování a odvodňování čistírenských i průmyslových suspenzí v čistírnách odpadních vod a úpravnách vod za použití všech typů strojních odstředivek, pásových lisů i kalolisů, na kontejnerových kalových polích a na flotačních tlakovzdušných zařízeních.

Flokulační stanice