Historie společnosti ESB ROZVADĚČE, a.s.

1952 - Založení podniku Energetické strojírny Brno, n.p. rozhodnutím státních orgánů o zřízení opravárenského centra pro československou energetiku.

1952 – 1991 - Energetické strojírny Brno, n.p. jako organická součást československé státní energetiky v rámci ČEZ – výroba, přenos a distribuce elektrické energie.

1992 - Vytvoření akciové společnosti Energetické strojírny Brno, a.s. v rámci privatizace českého průmyslu.

2007 – Rozdělení Energetických strojíren Brno, a.s. a vznik nové akciové společnosti ESB Rozvaděče, a.s. k  8.10.2007.

Vize společnosti ESB ROZVADĚČE, a.s.

  • Společnost chce vycházet vstříc potřebám svých zákazníků neustálým zkvalitňováním své činnosti a rozšiřováním sortimentu výrobků a služeb.
  • Výrobky, služby a činnosti jsou vyjádřením kvality práce celé společnosti.
  • Kvalita zaměstnanců (jejich zručnost, znalosti a motivace) rozhoduje o tom, jak úspěšná bude celá společnost.
  • Firma chce být preferovaným zaměstnavatelem, který respektuje principy tržní ekonomiky při vytváření podnikové kultury a budování partnerských vztahů se svými zákazníky a dodavateli.