Naše společnost nabízí svým zákazníkům individuální řešení jejich potřeb (podle parametrů zadání) od technického zpracování, přes výrobu zařízení a montáž, až po záruční a pozáruční servis i v dodávkách v rámci kompletních kalových hospodářství pro strojní zahušťování a odvodňování kalů pro komunální, průmyslové, zemědělské čistírny odpadních vod a úpravny pitné vody. Pro zahušťování a odvodňování kalů používáme převážně odstředivky Alfa Laval, ale máme zkušenosti i s odstředivkami KHD Humboldt, Flottweg, Guinard a dalšími.

Kompletní zařízení kalových hospodářství nabízíme v následujících provedeních:

Stacionární zařízení

Technologie strojního zahušťování a odvodňování kalů může být umístěna do stávajících nebo nově vystavěných budov ČOV.

Stacionární zařízení

Kontejnerová zařízení

Technologie strojního zahušťování a odvodňování kalů může být osazována také do typizovaných zateplených kontejnerů. Výhodou těchto zařízení je možnost manipulace s celou technologickou linkou a úspora nákladů na stavbu nové budovy. Konstrukce kontejneru je samonosná se sendvičovým opláštěním a izolovanou podlahou. Pro manipulaci při servisních pracích slouží zvedací zařízení s pojezdem.

Kontejnerová zařízení

Mobilní zařízení

Technologii strojního zahušťování a odvodňování kalů lze také uložit na podvozky návěsů, přívěsů a nákladních automobilů v zateplených skříňových nástavbách.

Výhodou tohoto provedení je možnost využití jednoho mobilního zařízení pro více čistíren odpadních vod a tím snížení investičních nákladů. Zateplení stěn a podlahy je provedeno sendvičovou konstrukcí s izolací polystyrénem, což umožňuje provozování těchto zařízení také v zimním období. Pro snadnou manipulaci s odvodněným kalem jsou tato mobilní zařízení vybavena výklopným šnekovým dopravníkem s izolovaným pláštěm a odporovým topením.

Mobilní zařízení